Logo
Vô sinh hiếm muộn
Các nội tiết tố HCG
Các nội tiết tố HCG
Hocmon HCG hay nội tiêt tố HCG (tiếng Anh Human chorionic gonadotropin) là một hormone tiết ra trong thai kỳ. Nó có một vai trò đặc biệt, và liều lượng của nó có thể tiết lộ rất nhiều yếu tố, có hoặc không gắn với thời kỳ mang thai. Chi tiết...
Phẫu thuật thẩm mỹ
Những điều cần biết về giải phẫu thẩm mỹ
Những điều cần biết về giải phẫu thẩm mỹ
10 sự thật sau đây về giải phẫu thẩm mỹ có thể làm giảm số lượng phụ nữ tìm đến thẩm mỹ viện nhưng lại có thể làm tăng sự an toàn của những người quyết định đến đó. Chi tiết...
Dành cho bệnh nhân